Bedre oversikt over undersøkelsene
Etterhvert får man mange undersøkelser under "Mine undersøkelser", og da kan det være lurt med noen hjelpemidler for å få bedre oversikt. Det får du nå.

Den observante bruker vil se at det har dukket opp noen nye kontroller under selve mappestrukturen:

Her kan du gjøre følgende:

  • Publiseringsstatus: Bestem hva slags undersøkelser du ønsker å se: Utkast, klar for publisering, publiserte og avsluttede undersøkelser. Ønsker du kun å se publiserte undersøkelser? Ta bort de andre kryssene.
  • Undersøkelser - Vise dato for opprettelse: Bak navnet på hver undersøkelse vises når den ble opprettet.
  • Undersøkelser - Vise publiseringsstatus: Bak navnet på hver undersøkelse vises det om den er utkast/klar for publisering/publisert/avsluttet.
  • Mapper - Vise antall undersøkelser i mappene: Bak navnet på hver enkelt mappe vises hvor mange undersøkelser som befinner seg i mappen (inkludert undermapper)
  • Sortering: Velg om innholdet i hver enkelt mappe skal sorteres kronologisk (sortert etter dato for opprettelse) eller alfabetisk (etter navn)

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017