Flere detaljer i hendelsesloggen
Du får tilgang til hendelsesloggen for en undersøkelse ved å gå til arkfanen "Publisering" og trykke knappen "Vis hendelseslogg" nederst på siden.

Så langt har denne vist tidspunkt for nå undersøkelsen har blitt opprettet, publisert, avsluttet og lignende, altså alle statusendringer for en undersøkelse.

Det nye er at også dialogen med respondentene vises her. Følgende vises:

  • Antall invitasjoner som har blitt sendt ut til respondentene (inkl tidspunkt).
  • Antall påminnelser som har blitt sendt ut til respondentene (inkl tidspunkt).
Dermed blir det lettere å se hvordan dialogen med respondentene har forløpt seg.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017