Når i uken bør man sende ut invitasjoner?
Å få høy svarprosent på spørreundersøkelsene sine handler om å vinne respondentens oppmerksomhet. Da er det viktig å formidle til respondenten hvorfor det betyr mye at han svarer. Men tidspunktet for mottak av en invitasjon eller en påminnelse har også en innvirkning. Det er rett og slett slik at enkelte deler av uken og døgnet er travlere enn andre.

Her ser du hvordan utsendingene av invitasjoner fra Easyfact gjennom de fire siste årene fordeler seg på ukedagene. Veldig mange invitasjoner blir sendt ut på mandager. Deretter dabber det jevnt av utover uken. Legg merke til at det blir sendt ut bare halvparten så mange epost på torsdag som på mandag. Kanskje torsdag er en fin dag å invitere på?

Og her ser du når på døgnet e-posten blir sendt ut. En stor overvekt av invitasjonene blir sendt ut enten ved midnatt eller kl 8. I begge tilfeller konkurrerer invitasjonen med annen e-post som har blitt sendt i løpet av forrige kveld/natt. Hva med å publiserere undersøkelsen og invitere respondentene på ettermiddagen?

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017