Avbryt-knapp
Også tidligere har ufullstendige svar blitt lagret når respondenten har påbegynt et svar uten å fullføre. Men nå kan du legge inn en eksplisitt avbryt-knapp som respondenten kan bruke til å gå aktivt ut av undersøkelsen midtveis. Da sørger Easyfact også for å lagre svarene på siden respondenten står på.

Respondenten kan når som helst gjenoppta besvarelsen og fortsette der han slapp, så lenge undersøkelsen er publisert (gjelder kun lukkede undersøkelser).

Du slår på avbryt-knappen ved å gå inn på arkfanen Spørreskjema, trykke Avanserte innstillinger og slå på bryteren Vis avbryt-knapp i spørreskjema. Se under.

Da blir avbryt-knappen vist i spørreskjemaet på følgende måte:

Dersom du ønsker, kan du også spesifisere en annen knappetekst enn "Avbryt". Kanskje vil du heller kalle knappen "Mellomlagre og fortsett senere" eller lignende? Knappeteksten endrer du ved å slå på bryteren Egendefinerte knappetekster som du også finner på samme sted.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017