Krysskobling med respondentdata
Du har alltid kunnet krysskoble alle spørsmål med et bestemt av spørsmålene. Dette har vært nyttig dersom et av spørsmålene er spørsmål av typen kjønn, alder og bosted.

Ofte er slike bakgrunnsdata om respondenten kjent på forhånd, og da er det hensiktsmessig å knytte respondentdata til respondentene idet man legger dem inn i undersøeklsen. Dermed slipper man å spørre respondentene om ting man allerede vet, og man fjerner dessuten feilkilden at respondentene svarer feil på disse spørsmålene.

Det nye nå er at du også kan krysskoble med respondentdata når man lager rapporter.

La oss for eksempel tenke oss at vi har lagt inn kjønn som en av respondentdataverdiene. Når vi skal lage rapporten, ønsker vi å se hvordan menn svarer i forhold til kvinner, og derfor ønsker vi å krysskoble på kjønn. Da har du muligheten til å velge nettopp dette i nedtrekkslisten for krysskobling under "Skreddersydde rapporter".

Når du åpner den Word-baserte rapporten, vil resultatene typisk se slik ut.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017