Fremdriftsindikator
Det er lurt å gi respondentene dine et inntrykk av hvor langt han har kommet i besvarelsen. Dette gir respondenten informasjon om hvor mye som står igjen, og senker risikoen for frafall mot slutten av undersøkelsen.

Easyfact tilbyr nå tre forskjellige måter å vise fremdriften i besvarelsen på. Alle velges ved hjelp av følgende kontroll som du finner under arkfanen Spørreskjema:

Dersom du velger Sidetall: "Side _ av _", blir fremdriften vist på følgende måte. (Denne varianten har også vært tilgjengelig i Easyfact tidligere.)

Du kan også vise fremdriften i prosent. Dette gjør du ved å velge Prosent: "_ % ferdig". Tallet nærmer seg 100% når man nærmer seg slutten av besvarelsen. Slik blir prosentverdien vist til respondenten.

Sist men ikke minst kan man velge å vise en fremdriftslinje. Lengden på den fargede linjen indikerer hvor langt ut i besvarelsen respondenten har kommet. Du kan velge mellom fargene rød, grønn, blå og gul. Velg en farge som passer til layouten du bruker.

Du kan også velge å slå av fremdriftsindikatoren ved å velge Ingen.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017