Rangering av delspørsmål
Denne mekanismen brukes til å få respondentene til å rangere elementer opp mot hverandre.

Et eksempel: Man kan be en respondent om å gjøre en innbyrdes rangering av disse vintersportsgrenene.

I dette tilfellet er delspørsmålene Langrenn, Utfor og Slalåm. Alternativene er Førstevalg, Andrevalg og Tredjevalg. Legg også merke til at det er valgt å bruke fremvisningsmåten Nedtrekksliste. Dette egner seg ofte bra i forbindelse med slike rangeringer.

Det har også tidligere vært mulig å lage slike spørsmål. Men ulempen har vært at det ikke har vært noen måte å hindre en respondent i å velge samme alternativ på flere delspørsmål. Dette har vi nå gjort noe med, slik at respondenten blir nødt til å gjøre en reell rangering.

Gjør følgende for å slå på denne mekanismen:

Gå til det aktuelle spørsmålet og åpne Avanserte innstillinger. Gjør følgende valg:

Dermed får respondenten en feilmelding dersom han forsøker å velge samme alternativ i flere enn ett delspørsmål.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017