Forhåndsvisning av visningskriterier
En spørreundersøkelse kan inneholde mye logikk i form av visningskriterier og andre regler. Dersom logikken er komplisert, kan det være utfordrende å få oversikt og være sikker på at alt blir korrekt. Vi anbefaler alltid at du tester de ulike scenariene i undersøkelsen din grundig. Dette gjøres ved å gå til arkfanen Publisering og trykke knappen Simulering.

Nå kan du imidlertid også få se en tekstlig visning av all logikken. Dermed kan du korrekturlese kriteriene på en oversiktig måte.

Dette gjør du ved å gå til arkfanen Publisering og trykke følgende knapp:

Da får du se en forhåndsvisning av undersøkelsen din. Det nye er at all logikk er beskrevet med grønn tekst.

Den grønne teksten vil kun være synlig i akkurat denne forhåndsvisningen. Teksten blir ikke vist til respondentene. Dersom du ønsker å beskrive logikken eksplisitt for respondenten, må du fremdeles gjøre dette i spørsmålsteksten eller lignende.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017