Frafall
Det er alltid en fordel å begrense antall spørsmål i en spørreundersøkelse så mye som mulig. Dersom undersøkelsen din er lang og har mange spørsmål, risikerer du at respondentene går lei underveis og faller fra.

Nå kan du se hvordan frafallet fordeler seg over de ulike sidene i undersøkelsen din. Dermed får du et inntrykk av hva som er metningspunktet til respondentene dine, og kan eventuelt lære av dette ved gjennomføring av senere undersøkelser.

Dersom du vil analysere frafallet, går du til arkfanen Svar og trykker knappen Frafall til høyre for linjen merket "Ufullstendige svar".

Da vil du bli vist følgende dialogboks som viser frafallet per side i undersøkelsen din.

Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig for lukkede undersøkelser.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017