Forbedret svarstatistikk
Svarstatistikken er nå forbedret slik at den viser mer detaljert informasjon om respondentene dine. Gå til arkfanen Svar, og du vil se mange nye knapper merket Detaljer som gir deg detaljert informasjon om status for respondentene dine.

Detaljer-knappene gir deg følgende oversikt:

  • Detaljer-knappen ved Respondenter: Viser alle respondenter i undersøkelsen. Respondenter som ikke ønsker e-post eller som har ukjente adresser er markert. Viser også hvem som har levert komplette og ufullstendige svar. *
  • Detaljer-knappen ved Komplette svar: Viser hvilke respondenter som har levert komplette svar. *
  • Detaljer-knappen ved Ufullstendige svar: Viser hvilke respondenter som har levert ufullstendige svar. *
  • Detaljer-knappen ved Ikke svart: Viser hvilke respondenter som har ikke har besvart undersøkelsen din. *
  • Detaljer-knappen ved Ønsker ikke e-post: Viser hvilke respondenter som ikke ønsker flere e-post fra undersøkelsen.
  • Detaljer-knappen ved Ukjente adresser: Viser hvilke respondenter der invitasjonen har kommet i retur pga ukjent adresse.
* Informasjon om komplette og ufullstendige svar er kun tilgjengelig for ikke-anonyme svar.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017