Slette respondenter
Nå kan du også slette respondenter selv om undersøkelsen din har blitt publisert. Dermed kan du fjerne respondenter som har blitt invitert ved en feil eller misforståelse. Du kan også fjerne respondenter som ikke har gyldige e-postadresser slik at svarstatistikken blir korrekt.

Du fjerner respondenter på samme måte som for ikke-publiserte undersøkelser: Gå inn på arkfanen Respondenter, merk respondenten det gjelder og trykk knappen Fjern valgte.

Du kan også slette flere respondenter samtidig ved å velge dem (holde nede shift-tasten for å velge flere) og trykk deretter Fjern valgte. Av sikkerhetsmessige grunner kan du ikke slette samtlige respondenter på én gang. Knappen Fjern alle kan altså ikke brukes etter publisering.

Advarsel: Dersom du sletter en respondent som allerede har levert et svar, vil også svaret bli slettet fra undersøkelsen.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017