Rapporter i Powerpoint
Du kan nå produsere Powerpoint-baserte rapporter på samme måte som Word-rapporter.

Powerpoint-rapportene er også fullt ut redigerbare. Du kan gjøre endringer av både innhold og layout i ettertid. Dersom din virksomhet har en Powerpoint-mal fra før, er det fort gjort å konvertere presentasjonen din til denne. Grafene er også fullt ut redigerbare - dette skiller oss fra mange andre verktøy.

Powerpoint-rapporter lages på tilsvarende måte som Word-rapporter:

  • Åpne undersøkelsen din.
  • Gå til arkfanen "Rapporter".
  • Velg Powerpoint-knappen under standardrapporter eller skreddersydde rapporter.
Her ser du Powerpoint-knappen under standardrapporter:

Trykker du på knappen, vil det genereres en Powerpoint-rapport på formatet Powerpoint 2007. Du trenger altså Powerpoint 2007 eller nyere (eller tilsvarende på Mac) for å åpne rapporten din.

Her ser du et eksempel på en side fra en generert Powerpoint-rapport med et sektordiagram:

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017