Forhåndsvisning av visningskriterier
Visningskriterier brukes til å styre om spørsmål, delspørsmål, alternativer og andre innholdselementer i undersøkelsen din skal vises for respondenten. Kriteriene baserer seg på svar fra tidligere spørsmål og/eller på respondentdata.

Dersom du har et stort og komplisert spørreskjema, kan det være vanskelig å få full oversikt over all logikken i undersøkelsen din. Derfor tilbyr vi nå en forhåndsvisning som gjør kvalitetssikring enklere.

Gjør følgende:

  • Åpne undersøkelsen din.
  • Gå til arkfanen "Publisering".
  • Trykk knappen "Vis visningskriteriene" (se under).

Da vil alle visningskriteriene vil bli spesifisert tekstlig med grønn skrift, og hele skjemaet vil bli vist på én side. Dermed kan du på en effektiv måte kvalitetssikre alle visningskriteriene dine.

Her ser du et eksempel på et spørsmål med et visningskriterium i grønt:

Den grønne teksten er kun synlig på denne forhåndsvisningen, den vil aldri være synlig for respondenten.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017