Personalisering av spørreskjema og e-post
Du kan skreddersy innholdet i spørreskjemaet spesielt til hver enkelt respondent. Dette gjør du ved hjelp av respondentdata.

Respondentdata er data som du knytter til hver enkelt respondent før publisering. Du kan for eksempel legge inn hvilket fylke hver enkelt respondent bor i på følgende måte:

Dette er ikke nytt. Det har lenge vært mulig å knytte respondentdata til respondentene dine, og dette har du kunnet bruke i visningskriterier og i rapportfiltre.

Det nye er imidlertid at du også kan personalisere selve teksten i spørreundersøkelsen din basert på respondentdata.

Du kan for eksempel angi en spørsmålstekst der respondentens fylke automatisk settes inn i selve spørsmålsteksten. Dette gjøres ved å skrive navnet på respondentdatafeltet (i dette tilfellet "fylke") inn mellom et dobbelt sett med parenteser. Her ser du et eksempel:

Dersom en respondent som bor i Akershus går inn på dette spørreskjemaet, vil han se følgende spørsmål:

Du kan personalisere teksten i e-posten i en lukket spørreundersøkelse på samme måte. Her ser du et eksempel fra arkfanen "Respondenter" i en lukket undersøkelse.

Dersom du ikke har erfaring med respondentdata generelt, kan det også være nyttig å lese disse to tidligere nyhetssakene:

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017