Universell utforming av Easyfacts spørreskjema
WCAG er en forkortelse for Web Content Accessibility Guidelines. Den norske oversettelsen er "Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold". Ordet "tilgjengelig" betyr at innholdet skal kunne brukes av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

WCAG er en teknisk spesifikasjon som henveder seg til utviklere av websider og web-baserte systemer. Spesifikasjonen hjelper utviklerne med å forbedre tilgjengeligheten, og er samtidig en effektiv måte å måle kvaliteten.

Suksesskriteriene i WCAG er inndelt i tre nivåer: A, AA og AAA. A representerer det laveste nivået og AAA det høyeste nivået.

Et eksempel på et sukseskriterium på nivå AA:

2.4.7 Synlig fokus: Tastaturbetjente brukergrensesnitt har en betjeningsmodus der fokusindikatoren for tastaturet er synlig.

Easyfact har fått økonomisk støtte fra Deltasenteret i Barne- ungdoms og familiedirektoratet til å forbedre tilgjengeligheten til Easfyacts spørreskjema. Vi har brukt Media LT (medialt.no) til faglig rådgivning og kvalitetssikring av arbeidet.

Resultatet av dette arbeidet er:

Easyfact oppfyller nå alle suksesskriterier på nivå AA.

Dermed oppfyller Easyfacts spørreskjema den norske lovgivningen for tilgjengelighet av norske nettsider.

I all hovedsak følges også nivå AAA, men her vil det også kreves enkelte grep fra deg som lager undersøkelsen. Konkret har vi følgende anbefalinger til deg som lager spørreundersøkelser:

  • Når du lager egendefinerte layouter: Velg en tekstfarge som har en høy kontrast i forhold til bakgrunnsfargen.
  • Jobb med å gjøre språket enkelt og forståelig. Bruk så enkle spørsmålstyper du kan.
  • Gi brukeren nok hjelp. Skriv for eksempel hvilke formater som skal brukes på tall: "Fødselsnummer (11 siffer)"
Kilde: Boken Web og universell utforming; Morten Tollefsen m.fl, Universitetsforlaget, 2013

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017