Spørreskjema på mobile skjermer
Oftere og oftere bruker man mobiltelefonen sin til å være på web og mail. Dette inkluderer også å besvare spørreundersøkelser. Hvordan kan du sikre deg at dine spørreskjemaer egner seg til å bli besvart på en mobiltelefon? Ved å følge noen enkle retningslinjer, sørger du for at skjemaet egner seg på en liten skjerm.

Her er retningslinjene du bør følge:

  • Bruk kun spørsmålstypene spørsmål med svaralternativer og spørsmål med fritekstsvar. De andre spørsmålstypene er rett og slett for brede for en mobil skjerm. Respondenten må "rulle" sidelengs, og det blir en dårlig brukeropplevelse. Husk at spørsmål med svarmatrise alltid kan deles opp i flere spørsmål med svaralternativer.
  • Dersom du bruker spørsmål med fritekstsvar, setter du tekstfeltbredden til 300. Dette er for å hindre at tekstfeltet blir bredere enn skjermen.
  • Man bør unngå kommentarfelt i spørsmål med alternativer siden man ikke kan begrense bredden på slike kommentarfelt. Bruk heller et frittstående spørsmål med fritekstsvar.
  • Vær forsiktig med bruk av banner-bilder og logo-biler i unddersøkelsen din. Pass på at de ikke blir for brede.
Easyfact vil automatisk sørge for dette når et skjema vises på en mobil skjerm:
  • Gjøre skriftstørrelsene større.
  • Øke knappestørrelsene.
  • Fjerne marger for å spare skjermplass.
Og sist men ikke minst: Test grundig på en eller flere mobiltelefoner før du publiserer. Bruk forhåndsvisningslenken og test ut denne på en mobil skjerm (du kan for eksempel sende lenken til deg selv på mail og åpne mailen på mobiltelefonen din).

Dette er et eksempel på en enkel undersøkelse som egner seg på en mobil skjerm.

Generelt bør du alltid vurdere hvor viktig det er at respondentene dine skal kunne svare på en mobil skjerm. Enkle kundeundersøkelser og lignende kan med fordel mobiltilpasses, og respondentene forventer det. Men når det gjelder mer komplekse undersøkelser med mange spørsmål og kompliserte problemstillinger, vil mobile skjermer uansett ikke være et egnet medium. Dette bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017