Bruk Easyfact til tester
Gjennomfører du tester, sertifiseringer eller lignende der personer skal svare på et sett med kunnskapsspørsmål og få en poengsum til slutt som viser hvor kunnskapsrike de er? Dette kan du automatisere i Easyfact. Den som tar testen din får umiddelbart vite poengsummen sin, og du får full oversikt over alle resultatene.

Du går fram på følgende måte:

  • Du lager et spørreskjema på vanlig måte i Easyfact. I hvert spørsmål tildeler du poengverdier til hvert enkelt svaralternativ. Det vanligste er å gi verdien 1 til korrekt svar og verdien 0 til de andre svarene. Dermed vil poengsummen angi antall korrekte svar. Men man kan også bruker mer avanserte poengsystemer.
  • Når besvarelsen er fullført, vil oppnådd poengsum bli spesifisert som en del av takketeksten. Det er også muligheter for å sette inn tekster avhengig av poengsum. Man kan for eksempel skrive "Gratulerer, du har bestått testen" forutsatt at minstekravet til poengsum er oppnådd.
  • Oppnådd poengsum kan også inkluderes i kvitteringsmail til den som svarer og i varselmail til deg som har laget testen.
  • I ettertid kan du laste ned Excel-arket som viser de komplette svarene samt hvilken poengsum hver enkelt oppnådde.
Dersom du i dag gjør dette manuelt, vil bruk av Easyfact være svært tidsbesparende. Du slipper distribusjon av skjemaet, manuell retting og beregning av poengsum, tilbakemelding om resultat og vedlikehold av resultatlisten.

Vil du vite mer om denne funksjonen? Den tilbys som en tilleggstjeneste for våre abonnementer av type Easyfact Professional og Easyfact Ultimate. Bare ta kontakt med oss for mer informasjon og priser.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017