Slå av avmeldingslenke
I lukkede undersøkelser får respondentene ofte invitasjoner og påminnelser via e-post. Til nå har alle invitasjoner og påminnelser inneholdt en såkalt avmeldingslenke. Denne lenken kan respondenten bruke til å reservere seg mot ytterlige e-post fra akkurat denne undersøkelsen, samtidig som du får feedback om at respondenten ikke ønsker å delta.

Til nå har avmeldingslenken vært obligatorisk.

Det er imidlertid ikke alltid naturlig å ha en avmeldingslenke i invitasjonen/påminnelsen. Enkelte undersøkelser regnes som obligatoriske for respondenten å svare på, og da er ikke en avmeldingslenke relevant. Et eksempel på dette er ansattundersøkelser der alle er pålagt å svare. Da sender det feil signal at invitasjonen inneholder en avmeldingslenke.

Nå kan du slå av avmeldingslenken i en lukket undersøkelse ved å gå til arkfanen Respondenter og sette Avmeldingslenke i mail til Nei.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017