Svartid for enkeltsvar
Du kan bla gjennom respondentenes enkeltsvar under arkfanen Svar. Her kan du også laste ned hvert enkelt svar som en PDF-fil. Enkeltsvar kan også inkluderes i kvitteringsmail til respondent og i varslingsmail til deg.

Nå har vi introdusert to nye informasjonselementer i enkeltsvar:

  • Tidspunkt for fullført besvarelse
  • Hvor lang tid respondenten brukte på å besvare undersøkelsen
Begge deler bli automatisk satt inn i toppen av enkeltsvaret. Her er et eksempel:

Dette enkeltsvaret ble sendt inn 27. november 2014 kl 22:42, og det tok respondenten 9 minutter og 8 sekunder å svare.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017