Ny spørsmålstype: Svarslider
Vi har nå innført en helt ny spørsmålstype i Easyfact: Svarslider.

En "slider" (eller "skyvelær" på norsk) er et spørsmål der respondenten kan svare ved å dra en markør langs en linje for å gi en tilbakemelding mellom to ytterpunkter. Linjen er (tilsynelatende) trinnløs, og skiller seg derfor fra tradisjonelle svarskalaer basert på alternativer. Dermed står respondenten friere til å angi svaret.

En slider har, som alle andre spørsmål, en spørsmålstekst. Dessuten har den to tekster som beskriver skalaens ytterpunkter (i dette tilfellet "Svært misfornøyd" og "Svært fornøyd").

Når en respondent svarer på et slikt spørmsål, resulterer dette i et heltall (i utgangspunktet mellom 0 og 100) som kan analyseres i rapportene.

Svarslideren er tilpasset for og bør fungere bra på alle mobile skjermer.

Du kan lage et spørsmål med svarslider ved å gå inn på arkfanen Spørsmål og trykke knappen Spørsmål med svarslider til venstre for listen.

Du kan gjøre disse innstillingene:

  • Minimumstekst: Teksten som beskriver skalaens venstre ytterpunkt.
  • Maksiumumstekst: Teksten som beskriver skalaens høyre ytterpunkt.
  • Minimumsverdi: Svarverdi dersom respondenten drar slideren helt til venstre. Vanligvis 0.
  • Maksiumumsverdi: Svarverdi dersom respondenten drar slideren helt til høyre. Vanligvis 100.
  • Startverdi: Startsted for slideren. Vanligvis 50, det vil si midt på linjen.
  • Steg: Størrelsen på stegene som respondenten kan flytte slideren. Vanligvis 1, som gir en ganske trinnløs skala. Dersom man f.eks. angir en stegverdi på 5, vil slideren hoppe 5 og 5 verdier om gangen når den flyttes.
Man kan bruke svarslidere i forbindelse med visningskriterier. På denne måten kan man for eksempel stille oppfølgingsspørsmål til alle som for eksempel svarer under 40.

Svarslidere vil bli med i alle rapporter. I enkeltsvar og i Excel-rådatafilen blir svarverdiene oppgitt ubehandlet. I aggregerte rapporter (Word og Powerpoint) beregnes det gjennomsnitt og standardavvik.

I aggregerte rapporter kan man også bruke svarslidere i forbindelse med filterfunksjonen. Dermed kan man hente ut rapporter om respondenter som svarer på en bestemt måte i svarslideren, for eksempel veldig negativt eller veldig positivt.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017