Avansert varsling om svar

Denne funksjonen gir mange nye muligheter. Noen eksempler:

  • Sende automatisk beskjed til riktig selger når en kunde besvarer kundeundersøkelsen
  • Sende automatisk beskjed til riktig leder når en ansatt besvarer medarbeiderundersøkelsen
  • Eskalere spesielt gode eller dårlige tilbakemeldinger direkte til kvalitetsansvarlig
  • Videresende påmeldinger til riktig distriktskontor
  • Sende beskjed til informasjonsavdelingen når noen ber om informasjonsmateriell

Du har lenge kunnet sende beskjed om svar på en undersøkelse til en bestemt e-postadresse. Nå kan du sende til så mange e-postadresser du vil, og for hver adresse kan du (om du ønsker) spesifisere et kriterium for at e-posten skal sendes. Dermed kan du sette opp avanserte varslingsmekanismer.

Du finner funksjonen i undersøkelsen din, under arkfanen Spørreskjema. Trykk Avanserte innstillinger nederst, og slå på funksjonen Send beskjed om svar. Da vil du se dette skjermbildet:

Her oppgir du e-postadressen som beskjeden skal sendes til, og du kan velge om selve besvarelsen skal vedlegges i form av en PDF-fil.

Ved å slå på Kriterium for å sende dette varselet kan du spesifiere et kriterium for at beskjeden skal sendes til e-postadressen. Da dukker denne dialogboksen opp:

Dersom du er vant til å bruke visningskriterier, kjenner du igjen denne dialogboksen. Kriteriet kan baseres både på hva respondenten har svart og på respondentdata.

Trykk knappen Legg til ny e-postadresse for å legge til flere e-postadresser. Dermed kan du sette opp flere mottakere som får beskjed, og alt kan styres av kriterier. Her ser du et eksempel:

I dette eksempelet er det satt opp slik at markedssjefen alltid mottar varsel (ikke noe kriterium). Distriktssjefen mottar varselet dersom respondenten tilhører distriktskontoret. Toppledelsen mottar varselet dersom det er skrevet noe i spørsmålet "Kommentar til ledelsen". (Selve kriteriene vises ikke i dette skjermbildet, for å se dem måtte brukeren ha trykket på [rediger].)

Denne funksjonen fungerer like godt både i åpne og lukkede undersøkelser.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017