Anonymisering av respondentenes IP-adresser

I utgangspunktet lagres IP-adressen til respondenten når en undersøkelse besvares. En IP-adresse er en teknisk adresse som i teorien gjør det mulig å spore opp hvilken datamaskin respondenten har brukt da han besvarte undersøkelsen. Informasjonen om hvilke IP-adresser som brukes av hvilke datamaskiner til enhvert tid er imidlertid hemmelig informasjon som man ikke kan få utlevert fra internettleverandørene uten videre, så vanligvis er respondenters anonymitet godt ivaretatt uansett.

I noen sammenhenger er det imidlertid påkrevet at IP-adresser ikke lagres i det hele tatt fordi det er en betingelse at det ikke en gang foreligger teoretisk mulighet til å spore opp respondenten. Et eksempel på dette er forskningsbaserte spørreundersøkelser der det stilles strenge krav til anonymitet.

I slike situasjoner kan du nå slå av lagringen av IP-adressen til respondentene dine. Dette gjøres ved å gå inn på undersøkelsen din, gå til arkfanen "Spørreskjema" og deretter åpne "Avanserte innstillinger" nederst. Deretter slår du på "Anonymiser IP-adresse".

Dersom du gjør dette, vil du naturligvis ikke lenger kunne begrense åpne undersøkelser mot mer enn ett svar fra samme respondent. Det begrenser også muligheten i ettertid til å undersøke forsøk på manipulering av undersøkelsesresultater. Forøvrig vil undersøkelsen din fungere som normalt.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017