Felles arbeidsmappe for deg og dine kolleger

De fleste av våre kunder har flere brukere tilknyttet abonnementet sitt. Noen kunder velger å la alle brukere dele det samme arbeidsområdet og dermed ha full tilgang til hverandre undersøkelser. Det vanlige er imidlertid at hver bruker har sitt eget arbeidsområde som ikke deles med kolleger.

Fra tid til annen ønsker man imidlertid å overføre undersøkelser til andre. Det kan også være praktisk å ha et felles sted å legge undersøkelsesmaler og lignende, slik at alle i organisasjonen har tilgang til det samme. I silke tilfeller er det en fordel å opprette en fellesmappe som alle har tilgang til.

En slik fellesmappe kan opprettes av oss - uten kostnader for dere som kunde. I praksis ordnes dette ved at avtaleansvarlig hos dere kunden tar kontakt med oss for en dialog om hvordan vi løser det i praksis. Send en mail til mail@easyfact.no, så tar vi kontakt!

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017