Invitere samme respondent flere ganger til undersøkelsen din

Vanligvis ønsker man å invitere en e-postadresse kun én gang til en undersøkelse. Derfor kontrollerer Easyfact at det ikke er duplikater blant e-postadressene dine. Duplikater blir vanligvis stoppet, og du får tilbakemelding om det når du legger inn e-postadresser.

I noen undersøkelser kan man ha et ønske om at samme person kan legges inn flere ganger. Dette er typisk for løpende undersøkelser der respondenter inviteres fortløpende basert på en gitt hendelse (for eksempel etter en ordrebestilling, kontakt med kundeservice eller lignende). I slike tilfeller må det selvsagt være mulig å invitere samme respondent flere ganger til en løpende undersøkelse.

Du gjør dette mulig ved å trykke Legg til respondenter under arkfanen Respondenter. I dialogboksen som dukker opp (se over), velger du Tillat innlegging av samme respondent (e-postadresse) flere ganger. Konsekvensen av dette er at Easyfact ikke kontrollerer om det er duplikate adresser, og dermed kan du legge inn samme adresse flere ganger.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017