Mer fleksible kommentarer

I et spørsmål med alternativer har det alltid vært mulig å knytte et kommentarfelt til siste alternativ. Her er et eksempel der alternativet "Annet" har fått et kommentarfelt som respondenten kan bruke til å spesifisere sitt svar.

Men la oss si at du ønsker å knytte kommentarfeltet til et annet enn det siste alternativet. Se eksempelet under. Her har vi lagt til et nytt alternativ. Dermed skal kommentarfeltet knyttes til nest siste alternativ.

Nå kan du selv velge hvilket alternativ kommentarfeltet skal knyttes til. Dermed får du større fleksibilitet i utformingen av spørsmål med alternativer. Du bestemmer dette ved å gå til et spørsmål med alternativer og gjøre ditt valg i nedtrekkslisten Obligatorisk kommentar.

Du kan også velge at kommentaren skal være en frittstående kommentar som ikke er tilknyttet et bestemt av alternativene. Dette passer bra dersom du ønsker generelle fritekstkommentarer til dette spørsmålet.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017