Flere forbedringer på mobile skjermer

Vi har nå gjort endringer i spørsmålstypen "Spørsmål med svarmatrise". Denne spørsmålstypen brukes til å stille flere delspørsmål der respondenten kan velge blant de samme alternativene.

Tradisjonelt ser spørsmålstypen slik ut:

Dette egner seg bra på vanlige dataskjermer. Problemet er imidlertid at spørsmålets utforming er utfordrende for respondenter som bruker mobiltelefon til å svare på undersøkelsen. Mobile skjermer er rett og slett for smale til at spørsmålet kan vises på en god måte.

Vi har nå innført en ny fremvisningsmåte for denne spørsmålstypen. Dersom du velger denne, vil spørsmål med svarmatrise i steden se slik ut:

Som du ser, er denne fremvisningsmåten mye bedre tilpasset mobile skjermer. Likevel fungerer spørsmålet funksjonelt sett på nøyaktig samme måte. Den eneste forskjellen er selve fremvisningen.

Når du skal sørge for at ditt spørsmål med svarmatrise er tilpasset mobile skjermer, er det bare én ting du trenger å gjøre: Velg fremvisningstypen "Avkrysningsbokser (tilpasset mobile skjermer)". Forøvrig kan du definere spørsmålet akkurat slik du er vant til fra før.

Forøvrig slipper du å huske på hvilke spørsmålstyper og varianter som egner seg for mobile skjermer eller ikke. Easyfact forteller deg dette direkte i brukergrensesnittet. Rett under spørsmålsnummeret for hvert spørsmål ser du en tekst som gir beskjed om spørsmålet egner seg for mobile skjermer. Dersom du ser en varseltrekant, må du gjøre endringer dersom målgruppen din er mobil.

Her ser du at spørsmål med alternativer egner seg for mobile skjermer:

Og her ser du at spørsmål med svarliste ikke gjør det:

Etter denne siste endringen er det forøvrig kun spørsmålstypen "Spørsmål med svarliste" som ikke egner seg for mobile skjermer.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017