Nyhetsbrev-header3.gif
 
 
   
Nå kan du gjøre endringer også etter publisering!
Den svært etterspurte funksjonaliteten er nå lansert! Nå kan du gjøre endringer etter at du har publisert undersøkelsen din: Legge til, endre eller fjerne alle typer spørsmål. Hvis du ønsker å endre spørsmål, kan du også legge til, endre eller fjerne svaralternativer. Dette sikrer deg en enestående fleksibilitet.
Dette kan du gjøre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skaff deg full oversikt!
Rapport-modulen er forbedret. Excel-nedlasting viser nå start- og sluttidspunkt og svartid for hver enkelt respondent. Dessuten kan du se gjennomsnittlig svartid og antall respondenter som faller fra underveis.
Om rapportmodulen
 
Inviter til åpne undersøkelser via popups på nettsidene dine
Er du webredaktør? Nå kan du selv lage et script som du kan legge på websidene dine. Det genererer popups som inviterer brukerne av nettstedet til å delta i åpne undersøkelser. Enklere blir det ikke!
Slik lager du et popup-script
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se svaret i ett tall
Det kan være nyttig å se hva gjennomsnittspersonen har besvart. Ved å beregne gjennomsnittet fordelt på svaralternativer kan du raskt trekke en konklusjon.
Les mer
 
Både faste og roterende svaralternativer
Hittil har det vært mulig å rotere eller stokke svaralternativene tilfeldig. Nå kan du reservere enkelt- alternativer fra rotering.
Se eksempel her
 
Vi har ryddet!
Nettsiden for administrasjon av spørsmål med svaralternativer er systematisert på nytt. Nå blir det enda enklere å finne frem.
Mer info
 
 
 
 
 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta epost fra oss kan svare på denne e-posten med "unsubscribe" i emne-feltet.