Nyhetsbrev-header3.gif
 
 
 
 
 
   
Sperre mot flere svar fra samme respondent i åpne undersøkelser
I åpne undersøkelser har det tidligere vært mulig for respondentene å svare flere ganger. Dette kan du nå skjerme deg mot, og dermed unngå at respondentene manipulerer svarresultatene.
Se hvordan du kan gjøre dette
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velg bort takketeksten
Du kan sende respondentene til en annen side enn takketekst-siden. Dermed er det mulig for deg å vise en produktside som du ønsker å promotere spesielt i forbindelse med undersøkelsen.
Les mer
 
Tilfedig siderekkefølge
Ønsker du tilbakemelding om ulike produkter, tjenester eller spesielle temaer? La respondentene bli vist de ulike produkt-, tjeneste- eller temasidene i ulik rekkefølge. Da sikrer du deg resultater som ikke er påvirket av rekkefølgen på spørsmålene.
Les mer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endre tekst på knappene
Du kan nå endre teksten på knappene "forrige", "neste" og "send inn svar". Dette gjør at du kan kalle sidene noe annet, som f.eks. "neste del".
Les mer
 
Fjerne sidetall
Har du mange sider i undersøkelsen din? Å få innsikt i hvor mange sider respondenten må gjennom i undersøkelsen, kan dempe motivasjonen til å fullføre. Du kan nå fjerne teksten som viser hvor langt respondenten har kommet.
Les mer
 
 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta epost fra oss kan du svare på denne e-posten med "unsubscribe" i emne-feltet.