Nyhetsbrev-header3.gif
 
 
 
 
 
   

TV-aksjonen 2011 er tildelt Norsk Folkehjelp for rydding av miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt.

Easyfact støtter TV-aksjonen med fri tilgang til å gjennomføre spørreundersøkelser knyttet til aksjonen. Vi oppfordrer alle våre kunder til å støtte TV-aksjonen.

Les mer om TV-aksjonen her
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mer avansert spørreskjema-logikk
Skal enkelte av spørsmålene dine kun vises til bestemte kundetyper, aldersgrupper eller lignende? Nå har du fått mange flere muligheter til å bestemme visningskriterier og annen logikk. Her kan du se noen av mulighetene:
 
 
 
 
 
 
Spørsmål
Du kan bestemme om et enkelt spørsmål skal vises for respondenten basert på hva han tidligere har svart.
Mer om visningskriterier
for spørsmål
 
Delspørsmål/alternativer
Du kan også velge om hvert enkelt delspørsmål og/eller alternativ skal vises for respondenten.
Mer om visningskriterier
for delspørsmål/alternativer
 
Utgangskriterier
Du kan til og med bestemme at undersøkelsen skal avsluttes midtveis ved hjelp av et såkalt utgangskriterium.
Mer om utgangskriterier i spørreundersøkelsen din
 
 
 
 
 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta epost fra oss kan svare på denne e-posten med "unsubscribe" i emne-feltet.