Nyhetsbrev-header3.gif
 
 
 
 
 
   
Stiller du for mange spørsmål?
Når du gjennomfører spørreundersøkelser, meningsmålinger eller gjør annen informasjonsinnhenting via Easyfact, ønsker du så mange og så representative svar som mulig.

Slik kan du gå frem når du lager din neste spørreundersøkelse.

 
 
 
 
 
 
 
 
   
1. Hva vil du oppnå med undersøkelsen?
Hva er formålet med spørreundersøkelsen? Hva ønsker du svar på? Det kan være lurt å starte i andre enden: Å skissere hvordan sluttrapporten din skal se ut. Da ser du hva slags spørsmål du må stille for å få informasjonen du ønsker deg.
 
 
 
 
 
   
2. Ikke still for mange spørsmål
Still kun spørsmål som er nødvendige for å lage den ferdige rapporten. Ikke still spørsmål som du kanskje får bruk for. Desto færre spørsmål, jo større sjanse for at respondentene fullfører besvarelsen.
 
 
 
 
 
   
3. Test undersøkelsen grundig før publisering
Gå grundig gjennom spørreskjemaet når det er ferdig. Er språket enkelt og flytende? Er alle ord og begreper entydige? Er svaralternativene uttømmende? Få en typisk respondent til å besvare undersøkelsen på forhånd. Og les korrektur.
 
 
 
 
 
   
4. Motta flest mulig svar
I invitasjonen bør du være tydelig på hva som er nytteverdien av å besvare spørreundersøkelsen. Hvorfor skal respondenten bruke sin tid på dette? Hva er formålet med undersøkelsen, og hva ønsker man å oppnå?
 
 
 
 
 
   
5. Fortell om resultatet
Informer respondentene i ettertid om hvilke funn som ble gjort i undersøkelsen, og fortell om hvordan dette tas videre. Da føler respondentene at de blir hørt, og dette motiverer til å besvare flere undersøkelser fra deg i fremtiden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lese mer om hvordan du bør utforme spørreskjemaene dine?
Ta en titt på vår webside spørreundersøkelser.com som gir mange tips om hvordan man bør gjennomføre spørreundersøkelsen og utforme spørsmålene. Og ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du lurer på noe om dette eller om bruk av Easyfact generelt.
 
 
 
 
 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta epost fra oss kan svare på denne e-posten med "unsubscribe" i emne-feltet.