Nyhetsbrev-header3.gif
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Universell utforming av Easyfacts spørreskjema
Mange grupper av funksjonshemmede er avhengige av at websidene de besøker oppfyller visse tekniske krav for å kunne leses. Det å ta hensyn til slike krav kalles universell utforming.

Blinde og svaksynte er et godt eksempel. De benytter seg av hjelpemidler som skjermlesere (syntetisk stemmegjengiving av teksten) og leselister (dynamisk punktskrift - se bilde over) for å kunne få utbytte av websider. Dersom tekniske krav fra slike hjelpemidler ikke er oppfylt, blir tilgjengeligheten for blinde og svaksynte redusert.

Mange kjenner ikke til at krav om tilgjengelighet til websider faktisk er pålagt ved norsk lov. Diskrimerings- og tilgjengelighetsloven pålegger alle websider som er tilgjengelige for offentligheten å oppfylle en viss minstestandard for tilgjengelighet.

Easyfact har tatt dette på alvor, og har høsten 2013 samarbeidet med MediaLT for å forbedre tilgjengeligheten til Easyfacts spørreskjema. Nå har vi gleden av å meddele at spørreskjemaene du lager i Easyfact oppfyller WCAG-standarden versjon 2.0 (nivå AA).

Du som lager spørreskjema kan i all hovedsak fortsette å gjøre dette på vanlig måte. Skjemaet vil automatisk oppfylle WCAG 2.0 nivå AA som loven pålegger. Men det er også ting du kan gjøre selv for å bedre tilgjengeligheten. Les mer om dette ved å følge lenken under.

Mer om tilgjengelighet i Easyfact
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mer nyttig informasjon
Her følger en liten samling av andre tips som du kan bruke når du lager dine spørreundersøkelser.
 
 
 
 
 
 
Sjekkliste
Denne sjekklisten gir deg faglige råd om hvordan du lager spørreundersøkelser med presise og veldefinerte spørsmål.
Til sjekklisten
 
Kom-i-gang-guide
Denne guiden er for deg som er fersk bruker av Easyfact og trenger litt hjelp til å komme i gang med å lage din første spørreundersøkelse.
Til guiden
 
Formatering av tekst
Denne oppskriften forteller deg hvordan du kan formatere teksten i undersøkelsen din (skrifttyper, utheving o.l).
Til oppskriften
 
 
 
 
 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta epost fra oss kan svare på denne e-posten med "unsubscribe" i emne-feltet.