Nyhetsbrev-header3.gif
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Svarslider
Nå er en helt ny spørsmålstype lansert i Easyfact: Svarslider. Nå kan respondentene svare på undersøkelsen din ved å dra en markør langs en trinnløs skala. Du bestemmer hva ytterpunktene betyr. I mange tilfeller er dette mer velegnet enn en ordinær svarskala med et fast antall alternativer.
Slik bruker du svarslidere i undersøkelsene dine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standardavvik
Nå beregner Easyfact også standardavvik i forbindelse med gjennomsnittsverdier i svarskalaer. Dette forteller deg om respondentene dine er relativt enige eller om de sprer seg utover langs svarskalaen.
Mer om standardavvik
 
Trenger du bistand?
Det er ikke alltid like lett å få tid til det praktiske arbeidet knyttet til å gjennomføre spørreundersøkelser. Vi kan hjelpe deg. Ta kontakt for et godt tilbud der vi bistår i prosessen.
Slik kommer du i kontakt med oss
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta epost fra oss kan svare på denne e-posten med "unsubscribe" i emne-feltet.