Nyhetsbrev-header3.gif
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Hvor fornøyde er medarbeiderne?

Det er viktig å lytte til dine medarbeidere. Dette gjelder uansett om din virksomhet er stor eller liten. En nettbasert medarbeiderundersøkelse er en svært effektiv måte å spørre dine medarbeidere og innhente svar.

Her er noen temaer du bør vurdere å ta med i medarbeiderundersøkelsen din:

  • Medarbeiderens arbeidsoppgaver. Får han/hun utnyttet potensialet sitt?
  • Forholdet til nærmeste leder. God dialog og føler at man blir hørt?
  • Mulighetene til egen kompetansebygging.
  • Fokus på kvalitet i virksomheten.
  • Arbeidsmiljø og forhold til kolleger.
  • Fysiske arbeidsforhold (lys, luft, støy).
  • Forståelse for virksomhetens forretningsmål.
  • Fornøyd med egne betingelser?
  • Stolt over å være en del av virksomheten?

Man kan også med fordel ta med lokale temaer, for eksempel analysere stemningen etter nylige omorganiseringer, flyttinger, rutineendringer eller lignende. Det er viktig å bruke medarbeiderundersøkelser til å fange opp eventuelle stemningsbølger.

Benytt muligheten du har til å gjennomføre medarbeiderundersøkelser i Easyfact. Verktøyet har ferdige maler for denne og andre typer, og du kan selvsagt også bygge opp undersøkelsen fra bunnen om du ønsker det.

Ta gjerne kontakt med oss for en falig prat om din neste medarbeiderundersøkelse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anonymisering av IP-adresser
Enkelte undersøkelser har ekstra strenge krav til anonymitet. Nå kan du selv styre om respondentenes IP-adresse skal lagres.
Mer om anonymitet
 
Del med dine kolleger
Del undersøkelser med dine kolleger på en enkel måte. Be oss om å opprette en fellesmappe som forenkler samarbeidet.
Mer om fellesmapper
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta epost fra oss kan svare på denne e-posten med "unsubscribe" i emne-feltet.