Nyhetsbrev-header3.gif
 
 
   
 
 
 
 
 
Beholder du kundene dine?

Det er enklere å beholde eksisterende kunder enn å skaffe nye. Å skaffe nye kunder krever dyr markedsføring og salgsarbeid fra din side. Men eksisterende kunder er jo allerede hos deg, og ingen bytter leverandør for moro skyld. Derfor vil de komme tilbake til din bedrift så lenge de oppfatter deg som en god leverandør.

Men er kundene dine fornøyde med varene/tjenestene dine? Oppleves dine priser som akseptable? Er de fornøyde med servicen de får hos deg? Eller er de i ferd med å gå over til konkurrentene?

Du bør følge godt med på hva kundene dine tenker om deg. Dette gjør deg i stand til å gjøre fortløpende korrigeringer slik at kundene stadig blir fornøyde.

Dette gjør du ved å gjennomføre kundeundersøkelser.

Alt du trenger å gjøre er å opprette kundeundersøkelsen i Easyfact.no og legge inn e-postadressene til kundene dine. Verktøyet sender automatisk ut invitasjoner og gjør spørreskjemaet tilgjengelig via web. Deretter kan du lene deg tilbake og vente på tilbakemeldinger. Easyfact lager automatisk pene Word-rapporter for deg.

Her får du åtte tips om hvordan du gjennomfører en spørreundersøkelse på en profesjonell måte.

1. Fortell hvem du er og hvorfor du spør. Å svare på en spørreundersøkelse handler om trygghet for at dataene du ber om blir behandlet på en seriøs møte. Fortell derfor hvem du er og hva resultatene skal brukes til.

2. Gi respondenten incentiver til å svare. Understrek for respondenten hva han selv vinner på å svare på undersøkelsen. Fortell at svarene skal brukes til å yte bedre service for kundene, og frist gjerne med en liten premie basert på loddtrekning.

3. Vær ærlig når det gjelder tidsbruk. Mål på forhånd hvor lang tid det tar å svare på undersøkelsen, og oppgi denne tiden både i invitasjonen og i starten av undersøkelsen.

4. Ikke still for mange spørsmål. Ikke still spørsmål fordi de er "nice to have". Spør om akkurat det du lurer på, og ikke noe mer. Ha respekt for at du låner av andres tid.

5. Bruk et enkelt og veldefinert språk. Skriv korte setninger med lettforståelige ord. Unngå snirklete, omstendelige og byråkratiske formuleringer. Ikke bruk begreper som kan være vanskelige å forstå og som kan feiltolkes.

6. Velg riktige spørsmålstyper. Spørsmål med alternativer gjør det raskere å svare og lettere å analysere. Spørsmål med fritekstsvar lar respondenten svare friere. Vær bevisst på valget av spørsmålstyper.

7. Still nøytrale spørsmål. Unngå spørsmål som er ledende og som indikerer et bestemt verdisyn. Vær også forsiktig med formuleringer i tilleggsopplysninger som er knyttet til spørsmålet.

8. Vis til resultater. Bruk nyhetsbrev eller lignende til å fortelle kundene om resultatet i etterkant. Skryt gjerne litt av deg selv, men informer samtidig om eventuelle tiltak som har blitt iverksatt for å forbedre ting. Følelsen av å virkelig bli hørt styrker tilliten til deg.

Les mer om gjennomføring av spørreundersøkelser på spørreundersøkelser.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funksjonelle nyheter
Vi gjør hele tiden forbedringer i Easyfact. Her er flere funksjonelle nyheter til deg.
 
 
 
 
 
 
Mer fleksible kommentarer
Nå kan du knytte kommentarfeltet til hvilket som helst av alternativene i dine spørsmål.
Les mer
 
Personaliserte svarkvitteringer
Nå kan du personalisere epost-kvitteringen som sendes til respondenten etter at svar er sendt inn.
Les mer
 
Mellomlagring av svar fra respondentene
Nå kan du legge inn en knapp i spørreskjemaet som lar respondentene mellomlagre svaret.
Les mer
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta epost fra oss kan svare på denne e-posten med "unsubscribe" i emne-feltet.