Nyhetsbrev-header3.gif
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Disse eksemplene viser at det er rimeligere å beholde eksisterende kunder enn å skaffe nye. Positive kunder er lojale kunder. Negative kunder har stor innflytelse på ditt omdømme. Dette viser at det er viktig å vite hva dine eksisterende kunder tenker om virksomheten din, og iverksette tiltak som styrker det positive inntrykket og motvirker utfordringer i kunderelasjonen.

Men hvordan vet man hva kundene mener? Man kan lett danne seg et inntrykk som bare er basert på kundene som gir lyd fra seg. Men hvor representative er disse kundene?

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Det er gjerne bare de mest positive og de mest negative kundene du hører fra. Den store majoriteten er gjerne taus. Du må også få disse i tale. Det er først da du kan danne deg et representativt inntrykk av hva kundene mener. Dette gjøres ved å be om systematiske tilbakemeldinger fra alle kundene dine, ikke bare dem som gjør det på eget initiativ.

Gjør jevnlige kundeundersøkelser (for eksempel årlige eller halvårlige undersøkelser), eller send ut invitasjoner til undersøkelser basert på bestemte hendelser (for eksempel en ordre eller en leveranse). Følg utviklingen over tid og analyser trendene for kundenes tilfredshet. Da blir du bedre kjent med alle kundene dine og bedre i stand til å gripe tak i eventuelle utfordringer.

Alt dette kan Easyfact-verktøyet hjelpe deg med. Bruk Easyfact til den praktiske gjennomføringen. Lag spørsmålene i verktøyet, inviter kundene dine og vent på rapportene.

easyfact.no

Statistikk: “Understanding Customers” av Ruby Newell-Legner, White House Office of Consumer Affairs

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta epost fra oss kan svare på denne e-posten med "unsubscribe" i emne-feltet.