Nyhetsbrev-header3.gif
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
GDPR
I mai 2018 kommer ny personvernlov, også kjent som GDPR. For å komme de nye kravene i møte har vi oppdatert våre Abonnementsvilkår. Samtidig har vi opprettet en Personvernerklæring og en Databehandleravtale som nå inngår som vedlegg til vilkårene.

Formålet med denne mailen er å informere deg om betydningen av disse endringene. Samtidig er dette et formelt varsel om endring av våre Abonnementsvilkår. For deg som eksisterende kunde trer endringen i kraft 30 dager etter utsendelse av denne mailen, det vil si 18. mai 2018.

Personvernerklæring
Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn om ditt kundeforhold ved kjøp og bruk av våre tjenester, og hvordan vi behandler disse. Erklæringen har for enkelthets skyld blitt oppdatert til å inneholde alle detaljer, slik at vi kan dokumentere behandlingen i ett dokument. Det medfører transparens for våre kunder, og mindre vedlikehold av dokumentasjon for vår del.
Personvernerklæring

Databehandleravtale
Databehandleravtalen regulerer hvordan vi behandler personopplysninger som du lagrer hos oss når du bruker våre tjenester. Dersom du har behov for det, kan du be om en individuelt signert versjon av denne avtalen. Ta i så fall kontakt med oss på mail@easyfact.no. Det er også åpning for justeringer og presiseringer i teksten dersom det skulle være ønskelig. Ettersom vi leverer en standardisert en-til-mange-tjeneste, har vi imidlertid ikke anledning til å gjøre endringer som påvirker måten vi leverer vår tjeneste på.
Databehandleravtale

Abonnementsvilkår
De delene av vilkårene som har omhandlet personvern og databehandling har blitt trukket ut av Abonnementsvilkårene og erstattet av referanser til dokumentene over. Vi har også gjort enkelte andre mindre justeringer.
Abonnementsvilkår

 
 
 
 
 
 
Hvis du ikke lenger ønsker å motta epost fra oss kan svare på denne e-posten med "unsubscribe" i emne-feltet.