Tid: 3. juni 2021
Sted: Digital samling

Bufdir inviterer til samling i Nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport.

Samlingen er gratis og foregår digitalt. Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

Transportøkonomisk institutt vil bl.a. presentere resultater fra undersøkelsen "Reisevaner og funksjonsnedsettelser - en dybdeanalyse i reisevaneundersøkelsen 2018". Program er under utarbeidelse og oppdateres etter hvert.

Registrer din informasjon under for å melde deg på.
Personlig informasjon
E-postadresse
Skriv inn e-postadresse
Jeg melder meg på digital nettverkssamling
Andre opplysninger