Ja, jeg ønsker å melde meg på Bufdirs og VIDs arrangement «Hjelpetiltak - hjelper det?»

Tid: Torsdag 8. juni, klokken 13.00-15.00
Sted: Hos VID, Diakonveien 14 AU02 Øvre og Nedre auditorium, 0370 Oslo eller digitalt
Side 1 av 5
Navn