Kundeundersøkelse

Vi i Bedriften AS ønsker å gjøre alt vi kan for at du som kunde skal bli fornøyd med oss. Vi setter derfor stor pris på at du tar deg tid til å svare på denne kundeundersøkelsen.
Hvor lenge har du vært kunde av Bedriften AS?
I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander?
 
Helt enig
Delvis enig
Verken eller
Delvis uenig
Helt uenig
Vet ikke
Bedriften AS tilbyr produkter og tjenster som jeg trenger nå
Bedriften AS tilbyr produkter og tjenster som jeg trenger i fremtiden
Bedriften AS forstår mine behov
Bedriften AS leverer korrekt med hensyn til tid
Bedriften AS leverer korrekt med hensyn til pris
Bedriften AS gjør sitt beste for å løse problemer når de oppstår
Produktene har den kvaliteten jeg forventer
Har du brukt kundeservice i Bedriften AS i løpet av de siste 12 mnd?