Forhåndsgodkjenning av kurs

Søknad om godkjenning av kurs som meritterende for ergoterapeutenes spesialistordningen.
Kursets tittel:
Ingress (1-2 linjer)
Kort beskrivelse av kurset
Lenke til program:
Programmet kan eventuelt sendes til post@ergoterapeutene.org