Boken "Vondt i magen" hjelper den voksne til å starte en samtale med et barn. Om en bekymring melder seg for hvordan barnet har det hjemme, gir del to av boken veiledning om hva man kan gjøre videre. Hvilke tegn skal man se etter, man får råd om loggføring av observasjoner, veiledning for samtale med barnet og for foreldrene til barnet. Boken er lagt opp som en samtale med åpne spørsmål rundt tema som sinne, glede, tristhet og om gode og vonde hemmeligheter. Boken er en invitasjon til barnet om å snakke om det barnet er opptatt av. Vi ønsker at boken skal bli forbundet med en en god stund i armkroken til en voksen.

Filmen «Vondt i magen» bygger på boken og er en ressurs for barnehager og andre som er sammen med barn i barnehagealder. Filmen skal legge til rette for undring og samtaler sammen med barn, med fokus på gode og vonde hemmeligheter. Vi ønsker at barna skal få en god opplevelse av å se filmen, og at voksne skal kunne bruke den som et nyttig redskap når man jobber med tidlig innsats.

Med dette skjemaet for tilbakemelding ønsker vi å samle og sammenligne tilbakemeldinger fra utprøving av boken samt filmen «Vondt i magen». Du kan delta i undersøkelser både hvis du har testet ut bare en av resurser. Hvis du har gjennomført utprøving av ressurser i forskjellige aldersgrupper ved flere anledninger, så ber vi om at du velger en gruppe og tenker om den ene utprøvningen i denne gruppen.

Takk for at du ønsker å hjelpe oss med din kompetanse.

Har du prøvd ut og lest del 1 i boken "Vondt i magen" for barnet/a?