Påmeldingsskjema Elever som arrangør-kurs i Narvik 3. september

Gjelder skolene Narvik Montessori, Narvik U, Narvik vgs, Rombak Montessori, Skistua og Skjomen
Skolens navn?
Navn på kulturkontakt som skal delta på kurset?
Navn på elever som skal delta fra skolen?
Gi tilbakemelding på eventuelle matallergier og kostholdshensyn
Skriv navn på dem det gjelder