Påmeldingsskjema

Takk for at du ønsker å delta på lederprogrammet Lederkompasset
Navn
Epost
Telefon
Stilling
Bedrift/Virksomhet
Organisasjonsnummer og bestillingsnummer
Adresse
Postnummer
Lunsj; har du allergier eller andre hensyn vi må vite om?
Betalingsmåte
Betingelser
Deltakeravgift Lederkompasset 49.500, og inkluderer materiell, arbeidspsykologiske verktøy og lederstilindikator. Reise - og oppholdsutgifter kommer i tillegg.

Deltakeravgiften faktureres ved oppstart. Avbestilling må skje innen 6 uker før oppstart, deretter belastes deltakeravgiften med 50 %. Ved avbestilling senere enn 3 uker før oppstart belastes deltakeravgiften med 100 %.
Hvor fikk du informasjon om Lederkompasset?