Søknad om data fra Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP)

Ta kontakt ved spørsmål: norcp@siv.no
A. GENERELL INFORMASJON
Prosjekt tittel:
norsk
Project title:
english
1. INFORMASJON OM SØKEREN
Navn:
Institusjon/avdeling:
Adresse, Postnr, Poststed:
Telefonnummer:
E-post:
2. INFORMASJON OM PROSJEKTLEDER
Navn:
Stilling:
Institusjon/avdeling:
Adresse, Postnr, Poststed:
Telefonnummer:
E-post:
3. PROSJEKTBESKRIVELSE
sammendrag; evt. send komplett beskrivelse til: norcp@siv.no:
4. PROSJEKTPERIODE
Startdato - Sluttdato:
5. FINANSIERING
Hvordan blir prosjektet finansiert?
6. ANNEN INFORMSJON