Forslag om kandidat til Tillitsvalgtprisen 2022

Årets tillitsvalgte deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats som tillitsvalgt. Den kan tildeles plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte.

Medlemmer, tillitsvalgte og regionstyrene oppfordres til å foreslå kandidater ved å fylle ut dette forslagsskjemaet. Fristen er 1. september 2022.

Etter forslagsfristens utløp vil forbundsstyre beslutte hvem som skal tildeles Tillitsvalgtprisen 2022. Vinneren vil blant annet bli presentert på hjemmesiden og i fagbladet.
Side 1 av 4
Forslagsstillers navn:
Ditt fornavn og etternavn
Forslagsstillers epost:
Din epost.
Nærmere om din rolle i forbundet:
Gjerne også om ditt forhold til kandidaten.