Tid: 25. november 2020
Sted: Digital samling

Bufdir, i samarbeid med Viken fylkeskommune og Ruter, inviterer til samling i Nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport.

Samlingen er gratis og vil denne gangen foregå digitalt. Vi ønsker alle hjertelig velkommen.

Tema for samlingen er hvordan vi kan møte behovene til alle reisende.
Vi vil blant annet få høre om kurs/utdanning for ulike personalgrupper som Trafikförvaltningen i Region Stockholm arrangerer for å kunne møte behovene til alle som reiser. Ditte Kahlström Jansson innleder.

Videre vil Tore Bjørback Amblie i Vy fortelle om hvordan Vy arbeider for å møte behovene til alle reisende.
Hva kan vi lære fra arbeidet i lhbt-bevegelsen? Mathias Holst forteller om arbeidet i Rosa kompetanse arbeidsliv.


Program er under utarbeidelse og oppdateres etter hvert.

Registrer din informasjon under for å melde deg på.
Personlig informasjon
E-postadresse
Skriv inn e-postadresse
Jeg melder meg på digital nettverksamling
Andre opplysninger