Kvalitetsundersøkelse - foreldres vurderinger av opphold for barn og unge ved VHSS

Vi ved VHSS ønsker å gjøre det vi kan for at brukerne av våre tilbud skal bli så fornøyde som mulig. Derfor gjennomfører vi en spørreundersøkelse blant alle våre brukere. Gjennom å svare på spørsmålene i denne kvalitetsundersøkelsen hjelper du oss til å bli enda bedre! Deltakelsen i undersøkelsen er frivillig og det vil ikke få konsekvenser for oppholdet eller videre behandling om du takker nei.

Vi ønsker at så mange som mulig skal delta i kvalitetsundersøkelsen. Det vil heve kvaliteten på den informasjonen vi samler inn og øke sikkerheten i de konklusjoner vi gjør. På den måten vil vi for eksempel kunne si om den generelle tilfredsheten med VHSS blir høyere eller lavere ettersom vi utvikler eller gjør endringer i våre tilbud.

Dataene vi samler inn vil lagres sikkert og permanent på VHSS. Grunnen til at vi ønsker å lagre dataene permanent er fordi vi har behov for å sammenligne brukertilfredsheten over tid. Noen av opplysningene vi ber om (som alder, kjønn, og hvilket opphold du deltok i) kan gjøre at du vil kunne være identifiserbar for oss som gjennomfører denne undersøkelsen. Vi vil her understreke at vi har taushetsplikt, og ved publikasjon av resultater fra undersøkelsen vil ingen enkeltpersoner kunne bli gjenkjent.

Spørsmålene besvares stort sett ved å sette kryss ved det svaralternativ du synes passer best. Det er viktig for kvaliteten på undersøkelsen at du så langt som mulig svarer på alle spørsmålene.

Vi håper du kan tenke deg å hjelpe oss å bli bedre!
0% ferdig