Påmelding til ledermøte for Behandlingshjelpemiddelenhetene i Norge, tirsdag 16. juni 2015 kl. 10.00

Her melder du deg på ledermøte for Behandlingshjelpemiddelenhetene i Norge
Tid: tirsdag 16. juni 2015 kl. 10.00
Sted: Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Bygg 2, inngang 2B 2etg. rom 263,
Kirkeveien 166,Agenda kommer senere, vennligst send oss innspill
Fornavn
Etternavn
Tittel
Helseforetak
Har du forslag til saker/tema som ønskes tatt opp i møtet?