Ny internettleverandør i Sørfjorden

For å få en oversikt over interessen om å få alternativ leverandør av internett i Sørfjorden, ber vi deg om å svare på denne undersøkelsen. Selv om du har skrevet deg på liste ved Sørfjorden dagligvare eller svart på Doodle-undersøkelsen, ber vi deg om å svare her da vi har behov for flere opplysninger.
Navn:
Skriv inn navnet ditt.
Hvor i Sørfjorden ligger huset/hytta di?
Skriv inn hvor i Sørfjorden huset/hytta di ligger, har du gårds/bruksnummer er det fint.
Telefonnummer:
Skriv inn telefonnummeret Telemix kan kontakte deg på.
E-postadresse:
Skriv inn e-postadressen du kan motta informasjon på.
I dag har vi følgende nettløsning:
Skriv inn dagens leverandør av internett: