Påmeldingsskjema til Elever som arrangør-kurs i Narvik 2. september

Gjelder skolene Ankenes, Ballangen, Beisfjord, Bjerkvik, Frydenlund, Håkvik og Kjøpsvik
Skolens navn?
Navn på kulturkontakt som deltar på kurset?
Navn på elever som deltar fra skolen?
Gi tilbakemelding på matallergier og kostholdshensyn.
Skriv navn på dem det gjelder.